Miễn trừ Trách nhiệm của Fun88: Hiểu Rõ Các Quy Định

Trang web Fun88 cung cấp các trò chơi cá cược trực tuyến để giải trí cho người chơi. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng cờ bạc có thể gây nghiện và có thể có tác động tiêu cực đến cuộc sống của một số người. Do đó, chúng tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chơi game có trách nhiệm và cung cấp thông tin về các nguồn hỗ trợ cho những người đấu tranh với chứng nghiện cờ bạc.

Miễn trừ Trách nhiệm

Nội dung, Sản phẩm và Dịch vụ

1. Thông tin chung: Trang web này cung cấp thông tin và nội dung được biên soạn từ nhiều nguồn khác nhau. Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo tính chính xác và toàn diện của thông tin, nhưng chúng tôi không thể bảo đảm tính hoàn chỉnh, độ chính xác hoặc tính thời sự của bất kỳ thông tin nào được cung cấp.

2. Nội dung do người dùng tạo: Một số phần của trang web cho phép người dùng tạo và đăng nội dung của riêng mình. Chúng tôi không kiểm soát nội dung do người dùng tạo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính toàn vẹn hoặc tính thích hợp của nội dung đó.

3. Liên kết đến các trang web bên ngoài: Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web do bên thứ ba vận hành. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên các trang web đó và không xác nhận bất kỳ tuyên bố hoặc ý kiến nào được đưa ra trong đó.

Quá trình sử dụng trang web

1. Trách nhiệm sử dụng trang web: Người dùng phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng trang web này và tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.

2. Người dùng dưới tuổi vị thành niên: Chúng tôi khuyến khích các bậc cha mẹ hoặc người giám hộ giám sát việc sử dụng trang web của trẻ em. Trẻ em dưới 18 tuổi được yêu cầu có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ trước khi sử dụng bất kỳ tính năng nào của trang web này liên quan đến việc thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân.

3. Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn. Vui lòng xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi để biết thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân.

4. Tính bảo mật và quyền riêng tư: Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin trên trang web này khỏi việc truy cập trái phép, thay đổi hoặc tiêu hủy. Tuy nhiên, không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo và chúng tôi không thể đảm bảo rằng trang web này sẽ miễn dịch với vi phạm bảo mật.

Trách nhiệm pháp lý

1. Miễn trừ bảo hành: Trang web này và tất cả thông tin, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp thông qua trang web này được cung cấp theo nguyên tắc “nguyên trạng” và “có sẵn”. Chúng tôi từ chối tất cả các bảo đảm, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở bảo đảm về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm.

2. Hạn chế trách nhiệm: Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, trách nhiệm của chúng tôi sẽ bị giới hạn ở số tiền bạn đã trả cho chúng tôi để sử dụng trang web này.

Bồi thường

Trách nhiệm bồi thường của Người dùng

Người dùng chịu trách nhiệm bồi thường cho Fun88 và các bên liên quan của Fun88 (bao gồm nhân viên, giám đốc, đại lý và nhà cung cấp) khỏi mọi khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, nghĩa vụ, chi phí và chi phí (bao gồm cả chi phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến:

  • Vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản và Điều kiện này;
  • Sử dụng Dịch vụ của Fun88;
  • Nội dung được đăng hoặc truyền tải bởi Người dùng;
  • Hành vi bất hợp pháp hoặc bỏ bê của Người dùng.

Trách nhiệm bồi thường của Fun88

Fun88 sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Người dùng khỏi mọi khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, nghĩa vụ, chi phí và chi phí (bao gồm cả chi phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến:

  • Bất kỳ vi phạm nào về nghĩa vụ của Fun88 theo Điều khoản và Điều kiện này;
  • Bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của Fun88 hoặc các bên liên quan của Fun88.

Trách nhiệm bồi thường của Fun88 sẽ được giới hạn trong phạm vi số tiền được Người dùng gửi vào Tài khoản Fun88 của Người dùng tại thời điểm khiếu nại phát sinh.

Sửa đổi Miễn trừ Trách nhiệm

Quyền sửa đổi của Fun88

Fun88 bảo lưu quyền sửa đổi, cập nhật hoặc thay đổi Miễn trừ Trách nhiệm này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Các sửa đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web của Fun88. Thông qua việc sử dụng liên tục trang web và dịch vụ của Fun88 sau khi có bất kỳ sửa đổi nào như vậy, người dùng được coi là đã chấp nhận các sửa đổi đó.

Chấp nhận các sửa đổi

Bất kỳ người dùng nào sử dụng trang web và dịch vụ của Fun88 đều được coi là đã chấp nhận và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Miễn trừ Trách nhiệm này. Nếu người dùng không đồng ý với bất kỳ sửa đổi nào đối với Miễn trừ Trách nhiệm, họ phải ngừng sử dụng trang web và dịch vụ của Fun88 ngay lập tức.

Điều khoản và điều kiện tại SHBET là tập hợp các quy định chặt chẽ
Điều khoản và điều kiện tại SHBET là tập hợp các quy định chặt chẽ

Luật và Quyền Tài Phán Được Điều Chỉnh

Luật Được Điều Chỉnh

Theo Thoả thuận, luật được điều chỉnh đối với bất kỳ tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thoả thuận, hoặc vi phạm, chấm dứt hoặc tính hợp lệ của Thoả thuận, sẽ là luật của [Tên bang hoặc quốc gia]. Lựa chọn luật này sẽ đảm bảo tính thống nhất trong giải quyết tranh chấp và ngăn chặn sự không chắc chắn về luật áp dụng.

Quyền Tài Phán

1. Quyền Tài Phán Cá Nhân

Các bên đồng ý tuân theo quyền tài phán cá nhân của các toà án thuộc tiểu bang hoặc quốc gia được quy định trong Thoả thuận, trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thoả thuận. Sự tuân theo này bao gồm sự đồng ý cá nhân liên quan đến bất kỳ thủ tục tố tụng nào được nộp lên các toà án đó.

2. Quyền Tài Phán Vật Lý

Các bên đồng ý rằng một bên sẽ không khởi kiện hoặc khiếu nại khác tại bất kỳ toà án nào không có quyền tài phán vật lý đối với tranh chấp hoặc vấn đề tạo nên cơ sở cho khiếu nại đó. Điều khoản này nhằm ngăn chặn các vụ kiện được đệ trình tại các toà án không thuận tiện hoặc không có thẩm quyền xử lý tranh chấp.

3. Quyền Tài Phán Phụ Thuộc

Trong trường hợp có khiếu nại phụ thuộc hoặc liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào được nêu trong Thoả thuận, thì các bên đồng ý tuân theo quyền tài phán phụ thuộc của các toà án được chỉ định trong Thoả thuận. Điều khoản này đảm bảo rằng các khiếu nại phụ thuộc sẽ được giải quyết cùng với các khiếu nại chính và ngăn chặn việc nộp đơn kiện trùng lặp hoặc không cần thiết.

Liên hệ

Thông tin liên hệ để tìm hiểu thêm

Để biết thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:

  • Số điện thoại: [số điện thoại]
  • Email: [địa chỉ email]
  • Địa chỉ bưu chính: [địa chỉ bưu chính]

Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn giải đáp mọi thắc mắc và cung cấp thông tin bổ sung.

Khiếu nại và giải quyết tranh chấp

Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào hoặc có khiếu nại, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với chúng tôi ngay lập tức để giải quyết. Chúng tôi thực sự coi trọng sự hài lòng của khách hàng và luôn nỗ lực để giải quyết mọi thắc mắc và tranh chấp một cách công bằng và kịp thời.

Để nộp khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh đã nêu ở trên hoặc thông qua biểu mẫu khiếu nại trực tuyến trên trang web của chúng tôi. Trong khiếu nại, vui lòng nêu rõ chi tiết về vấn đề, bao gồm bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào có thể có.

Chúng tôi sẽ điều tra khiếu nại của bạn một cách kỹ lưỡng và liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất có thể để thảo luận về các bước tiếp theo và giải quyết hợp lý. Nếu không hài lòng với kết quả xử lý, bạn có thể đưa vấn đề lên cơ quan giải quyết tranh chấp có thẩm quyền để được đánh giá và giải quyết độc lập.”

Chúng tôi hy vọng rằng Miễn trừ Trách nhiệm của Fun88 sẽ cung cấp cho bạn sự hiểu biết rõ ràng về các điều khoản và trách nhiệm của Fun88 cũng như của bạn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cam kết cung cấp một nền tảng an toàn và công bằng cho người dùng, nhưng cũng quan trọng là bạn phải hiểu trách nhiệm của mình khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách tuân thủ các điều khoản được nêu trong Miễn trừ Trách nhiệm này, chúng ta có thể cùng nhau tạo ra một cộng đồng chơi game vui vẻ và có trách nhiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *